KENZÜL MÜTEVARİ/BUHARİ ŞERHİ (24 CİLT)- كنز المتواري

200,00 $
Vergi dahil

KENZÜL MÜTEVARİ 24 CİLT.ZEKERİYYA KANDEHLEVİNİN BUHARİYE ŞERHİ. BU ESER ARALARINDA TAKIYYUDDİN NEDVİNİNDE BULUNDUĞU VE ABDÜLHAFİZ MEKKİNİN BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI İLMİ BİR HEYET TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.ESER ZEKERİYYA KANDEHLEVİNİN LAMİUDDERARİ KEVKEBÜDDÜRRİ VE EVZEZÜL MESALİK GİBİ ESERLERİNDEN DERLENMİŞ.YER YER UMDE FETHUL BARİ VE FEYZÜL BARİ GİBİ ESERLERDEN İSİTFADE EDİLMİŞTİR.

Adet
Stoktaki son ürünler

  • 256 bit SSL Sertifikasına sahip güvenli ödeme 256 bit SSL Sertifikasına sahip güvenli ödeme
  • Hızlı kargolama Hızlı kargolama
Nesiller boyu dine hizmet eden bir ûlema ailesine mensuptur. Babası Mevlânâ Yahya rahmetullahi aleyh, Dedesi Mevlânâ İsmail rahmetullahi aleyh, Amcası Mevlânâ İlyas rahmetullahi aleyh, Amcasının oğlu ve damadı Mevlânâ Yusuf rahmetullahi aleyh ve yine Damadı olan Mevlânâ İnamûl Hasen rahmetullahi aleyh son devrin büyük alimlerindendirler.
 Ailesinde ilk eğitim Kur’an’ı ezberlemekti. Ailenin kadınlarının ve erkeklerinin hafız olması bu ailenin bir özelliği ve geleneğiydi. O da ailesinin diğer fertleri gibi önce Kur’an’ı ezberledi, sonra Amcası Mevlânâ İlyas rahmetullahi aleyh’den ilk eğitimini aldı.
1910’da Sehrenpur’a gitti. Burada İslam ilimlerini, özellikle hadis ilmini, babasından ve mürşidi Mevlânâ Halil Ahmed rahmetullahi aleyh’ten okudu. Daha sonra ona biat etti.
20 yaşında iken aynı medresede öğretime başladı.
Ebû Dâvûd’un şerhi olan beş ciltlik Bezh’ül Mechûd kitabının yazımında hocasına yardımcı oldu.
Altı defa hac yolculuğu yaptı ve sonunda Medine-i Münevvere’ye yerleşti.
Hadis üzerinde çalışmak, araştırma yapmak, okumak ve okutmak onun için en lezzetli bir işti. Bu ilimle uğraşmayı Allah’a ve Rasûlü’ne yakınlık için en büyük vesile kabul ederdi. Hadis ilmini kendine şiar edinmişti. Bu yüzden kendisine verilen Şeyh’ül Hadis lakâbı, isminin yerini almış ve bu lakâp isminden daha çok meşhur olmuştur.
Mevlânâ Muhammed Zekeriya KANDEHLEVİ rahmetullahi aleyh’in 100’den fazla telifi vardır. Bunlar içinde en büyüğü altı ciltlik Evcez’ul Mesâlik fi Şerh-il Muvatta İmam Malik adlı eseridir. Ayrıca yeryüzünde en çok okunan kitaplar unvanına sahip olan Fezail serisi kitapları Fezâil-i Amâl, Fezâil-i Sadakât ve Fezâil-i Hac eserleri arasındadır. Bunlar en yaygın ve en çok istifade edilen kitaplarıdır ve (Türkçe de dahil olmak üzere) dünyanın bir çok diline çevrilmiştir.
Şeyh’ül Hadis efendi çok gayretli, mütevâzi, dinî hamiyyete sahip, zikir ve ruhaniyeti derin, ilim ve alimin kadrini bilen ve bunlara derin bağlılığı olan, isabetli görüşe sahip ve çok cömert biriydi. Tasnif ve telifteki mahareti, sabır ve mücahedesi, dinde ifrat ve tefritten sakınması, ittiba-i sünnete verdiği önemi ile bilinen ve zamanındaki ûlemanın istişare mercii olan büyük bir zattı.
Hicri 1403 (1982)’de Medine-i Münevvere’de vefat etti ve Cennet-ül Bakî kabris-tanına defnedildi.